TONDACH ÁLMAIM OTTHONA NYEREMÉNYJÁTÉK
JÁTÉKSZABÁLYZATA
(továbbiakban: Szabályzat)

 

A TONDACH Magyarország Zrt. nyereményjátékot szervez azok számára, akik a modertetocserep.hu/almaim-tetoje honlapon kiválasztják az álmaikhoz legközelebb álló Tondach kerámia tetőcseréppel ellátott ház fotóját. Ha játékunkban részt vesz, akár 500 000 Ft-tal hozzájárulunk a tökéletes tető megvalósításához!

 1. A Szervező

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: TONDACH Magyarország Zrt. (székhely: 9300 Csorna, Cserépgyári út 1.; cégjegyzékszám: 08-10-001776; adószám: 11040206-2-08; képviseletre jogosultak: Bencze Norbert, Felegyi Mihály, Potos János Kálmán igazgatósági tagok; a továbbiakban: Szervező).

 1. Részvételi feltételek

2.1.    A nyereményjáték:

A Játékban, illetve a nyeremény sorsolásában az vesz részt, aki a Szervezőnél regisztrált adataival és a modertetocserep.hu/almaim-tetoje honlapon kiválasztotta az álmaihoz legközelebb álló Tondach kerámia tetőcseréppel ellátott ház fotóját (továbbiakban: Játék).

A Játékban való részvétel ingyenes. A Játékban való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a Játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

2.2.    Résztvevők:

A nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, e-mail címmel rendelkező, internet felhasználó magyar állampolgár vehet részt (továbbiakban: Játékos).

A Játékosok kizárólag saját adataikkal regisztrálhatnak.

2.3.    Nem vehet részt:

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint a jelen pontban felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

Játék kezdete: 2018.06.11. 0 óra 00 perc

Beküldési határidő: 2018.07.22. 23 óra 59 perc

Sorsolás időpontja: 07.31. 14:00 óra.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján megadott óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és a beküldési határidő után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. A Játék szabályai

4.1.    A Játékra jelentkezés:

A Játékban részt venni a Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre („Mikor tervez építkezni, tetőt felújítani?“) történő válaszadással, a fotó kiválasztásával, valamint a kért adatok pontos és hiánytalan megadásával lehet.

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint hozzájárul adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A nyeremények igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mailcím és a feltett kérdésre adott válasz, melyeket már a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Egy e-mail címről érkező adat (név, e-mail cím, kérdésre adott válasz) csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer küldheti be az adatait. Ha valaki mégis többször regisztrál, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

4.2.    Kizárás a Játékból:

A Játékos nem jogosult a Játékban való részvételre, illetve a nyeremény átvételére, ha

 • a Játékra való jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot az értesítés kiküldését követő 15 napon belül;
 • más adataival regisztrált;
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adta meg;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 1. Nyeremény

A nyeremény egy db bruttó 500 000 Ft-ot érő kupon, melyet a nyeremény átvételétől kezdődően 2019.06.01. napjáig, a Szervezővel közösen kiválasztott építőipari kereskedések valamelyikében, Tondach kerámia tetőcserepekre és azok kiegészítőire lehet beváltani.

A kupon beváltása egy kereskedőnél, egy alkalommal történő vásárlásnál lehetséges. A kupon összegének fel nem használt része elvész.

A nyereményt a Szervező biztosítja.

 1. Sorsolás, a nyertesek értesítése

6.1.    Sorsolás:

A nyeremény a Játék lezárultát követően egy alkalommal kerül kisorsolásra, azon Játékosok között, akik a Játék vonatkozásában érvényes, hiánytalan adatokat küldtek be a Szervezőhöz, és az meg is érkezett a Szervezőhöz a Játék időtartama alatt.

A sorsolás helyszíne és időpontja: Budapest, 2018.07.31. 14:00 óra

A sorsolást a Szervező munkatársa végzi a véletlenszerűség elvéne megfelelően. A sorsolás közjegyző (Dr. Kádár Zsuzsanna Közjegyzői Iroda) jelenlétében történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A sorsoláson a Játékosok közül kisorsolásra kerül 1 darab nyertes, valamint 3 darab pótnyertes.

A pótnyertesek sorrendben akkor jogosultak a nyereményre, ha a nyertes a megadott e-mail címen nem elérhető, nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel az értesítést követően, illetve, ha a Játékból kizárásra kerül.

A Játékosok jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kisorsolásra kerülnek, nevüket a Szervező a honlapon, illetve Facebook oldalán közzétegye.

6.2.    Értesítés a sorsolás nyertese részére:

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertes köteles az értesítés Szervező általi kiküldését követő 15 napon belül felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Ennek hiányában a nyertes elveszti a jogot a nyereménytől és a soron következő pótnyertest illeti a nyeremény. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

 

 1. Nyeremény átadása

A nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertesnek előre egyeztetett helyen és időpontban, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül.
A nyeremény országhatáron kívül történő átadása nem megoldható.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. A nyeremény átvételekor a nyertes köteles bemutatni a Szervező részére a Szervező értesítését tartalmazó e-mailt vagy személyazonosító igazolványát. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.
A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.